فیلم

گفتگوی"بسیج" با محمدرضا دیانی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب «قسمت اول»