سیزدهمین نشست مجمع کارآفرینان ایران با وزارت اقتصاد

دومین نشست مجمع کارآفرینان ایران با جناب دکتر دژپسند وزیر اقتصاد
منتشر شده توسط پایش به روزرسانی شده در 2 سال قبل
لینک کوتاه :