یادداشت
کد‌ یادداشت: 3578
مداخله بیش از حد دولت در امور بخش خصوصی به بهانه توسعه
مهوش نيكپور

مداخله بیش از حد دولت در امور بخش خصوصی به بهانه توسعه

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

منتشر شده توسط پایش به روزرسانی شده در 2 سال قبل

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است، همچنین خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.

این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن، یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار، تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار و واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

و اما این روزها روش مشارکت دولتی نه به معنای توسعه بخش خصوصی بلکه رقابت یا «خصولتی سازی» در پای لنگ بخش خصوصی اقدامی آشناست!

*عضو اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشارزى تهران

 

 

 

منبع: اقتصادآنلاین

لینک کوتاه :